การถือศีลอด ในภาษาอาหรับ เรียกว่า อัศ-เศาน์ หรือ
 
อัศ-ศิยาม หมายถึง การละการระงับยับยั้ง การเว้นจากการกิน การดื่ม
 การร่วมสังวาส ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงพลบค่ำแล้ว
 รวมถึงการที่จะต้องงดเว้นจากการกระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง
 ซึ่งผิดต่อหลักการของอิสลาม  สิ่งเหล่านี้ผู้ที่ถือศีลอดควรจะงดเว้นในช่วงเดือน รอมฎอน เพื่อเป็นการแสดงออกว่าเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่พระองค์อัลลอฮ ได้ใช้ให้มุสลิมทุกคนกระทำแต่ความดี
ละเว้นความชั่ว มีจิตใจแน่วแน่  มีสุขภาพอนามัยที่ดี
อดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ  ในการที่จะเผชิญกับชีวิตของเขา
ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้
 
  ความสำคัญ
  MAIN            HOME