การเชิดสิงโตจะมีเล่นกันครึกครื้น ด้วนเสียงกลองละประกอบด้วยเสียง
จุดประทัดปึงปังดังสนั่นไปด้วย จะพบเห็นในเทศกาลวันตรุษจีน  ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน   ตั้งแต่ตอนรุ่งอรุณของวันนี้
   คณะเชิดหรือเล่นสิงโต  จำนวนกว่า  10  คนขึ้นไป จะพากันแบกหัวสิงโต
และกลอง ตระเวนไปตามห้างร้าค้าต่าง ๆ  ที่เป็นชุมชนชาวจีนอยู่หนาแน่น  
 
HOME

        MAIN          กำเนิด           สิงโตตรุษจีน                 การแสดง         ประเภทของการเชิด

ความเปลี่ยนแปลง