จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

 
พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
 
ท่องขุมทรัพย์ดนตรี ที่หอสมุดแห่งชาติ
 
 
 
ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ณ หออัครศิลปินถิ่นเลิศล้ำ
 
MAIN                   HOME
   
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ภาพเหมือนบุคคล จำแนกไว้ ดังนี้
"ภาพเหมือน (Portrait) เป็นสีน้ำมันจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ภาพ ลักษณะของภาพมีทั้งแนวเรียลิสม์ (Realism) เช่น
ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวอิมเพรสซันนิสม์ (Impressionism) เช่น ภาพสุภาพสตรีผมยาว ภาพเด็กผู้หญิงสวมเสื้อแดง แนวโฟวิสม์ (Fauvism) เช่น ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับนั่งพับเพียบ
แนวเอกซ์เพรสซันนิสม์(Expressionsm) เช่น สุภาพสตรีสีเขียว แนวพรีคิวบิสม์ (Precubism) เช่น ภาพเหทือนสุภาพบุรุษ เอนกายพิงพนัก มือซ้ายถือแก้วมือขวาชี้ไปข้างบน ใต้ข้อศอกมือขวามีหนังสือเปิดกางอยู่ ภาพเหมือนกลุ่มบุคคล (Group Portrait) เช่น ภาพครอบครัว เป็นต้น"