กาหลอ เป็นการละเล่นของชาวปักษ์ใต้อย่างหนึ่ง ใช้ดนตรีบรรเลง เป็นเครื่องดนตรีประโคมที่เก่าแก่ ใช้บรรเลงเฉพาะงานศพ และพิธีแห่ศพของชาวพุทธซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยตามพรลิงค์และสมัยศรีวิชัย โดยได้รับอิทธิพลแบบอย่างมาจากพิธีพราหมณ์ เกิดและเจริญแพร่หลายบริเวณแหลมมาลายู
การบรรเลง
ความเชื่อ
การแสดง
 
 HOME                             MAIN