หนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูง  เป็นการประสานศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน  เป็นการแสดงที่รวมงานศิลปะชั้นสูงไว้ในเรื่องหรืองานเดียวกัน  ที่แตกต่างไปจากการแสดงของโขน  ละคร  หุ่น  แต่เดิมนั้น  หนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในพระราชพิธีต่าง ๆ  ถ้าเป็นงานราษฎร์จะต้องเป็นงานที่ใหญ่มาก  เพราะในการแสดงแต่ละครั้งต้องมีการตระเตรียมหลายอย่าง  ต้องอาศัยกำลังคน กำลังแรงงาน  กำลังทรัพย์มาก  ทำให้เป็นการยากที่คนรุ่นหลังจะได้เห็นการแสดงหนังใหญ่ในงานมหรสพเหมือนในสมัยโบราณ 
ความหมาย
เรื่อง
วิธีการแสดง
 
MAIN              HOME